Archive for '1955'

East of Eden

June 29th, 2008 – 5:18 pm
Tagged as: 1955, Collection

Успокоението на човешката душа и съвест, че след смъртта си ще се озове на друго място, където духът му ще продължи да съществува в покой и мир, е базата върху която повечето вярващи се уповават. Идеята за Рая и чистотата на душата ни пред Господ има редица интерпретации и за всеки един съществуващ под слънцето [...]

Read it »