Archive for '1964'

My Fair Lady

July 8th, 2008 – 5:10 pm
Tagged as: 1964, Collection

Пиесата “Пигмалион” е една от най-добрите и противоречиви творби на ирландския драматург Бърнард Шоу. Зачетох се доста надълбоко по повод писанията на автора, докато накрая не стигнах до една разкъсваща мислите ми теория за метаморфозите на мита от Теодора Цанкова. Всъщност, когато приключих с четенето всичко си дойде на мястото и останах приятно просветен. Най-малкото [...]

Read it »