Ratatouille

September 17th, 2007 – 10:29 am
Tagged as: 2007, Collection

Страхотен филм!!! Новата анимация на фирмата производител на шедьоври в компютърната анимация - PIXAR вече е по родните кино екрани, озвучен дори на български език. След 3-месечно чакане, българските актьори блестящо да пресъздадат емоциите на героите, миналата вечер аз и група приятели посетихме забавлението.
Отново ще кажа: Страхотен филм!!! Знаете PIXAR… няма начин да не ги знаете, дори съвсем случайно да сте гледали някои от късометражните им произведения или пък да сте фенове на хитовете им Cars, Finding Nemo, The Incredibles, Toy Story
От собствено мнение мога да заявя, че Рататуи е по-добър във всяко едно отношение от изброените горе филми, просто този път PIXAR наистина са създали хит, не само за детската, но и за възрастно-детската публика ;) За всички любители на анимацията. Не само качествено изпълнение, не само сценарий, комедия, моменти… велик филм. Чак ми иде да го гледам и днес, и утре… оо, а ако сте с приятели, на кино… гарантиран кеф, на 101% ;)
Задължително е гледането му, дори и да не сте чак такъв фен. Най-малкото е супер забавен, и честно казано няма да усетите почти двата часа продължителност на филма. Да, два часа… хехехе, коя анимация последно беше толкова дълга… неее, PIXAR и Дисни този път надминаха себе си…
Явно се разбра, че филма страшно много ми хареса… отивайте, отивайте в най-близкото до вас кино (аз все в CINEPLEX ходя) и грабвайте пуканките, нещо за пиене… и приятно гледане, вижте го тоз сладък мишок… какъв розов нос има… ха! А другите, о колко много други образи има… това да го гледаш пак и пак, ще е само още по-голям кеф… за да откриваш и виждаш неща, които си пропуснал първия път… Рататуи… да ще разберете и какво значи това. А ако някой е запознат с френските привички, може би вече знае, но какво пък, филмът не е крайно обвързан със заглавието, и дори и познанието в кулинарните френски тайни няма да ви развали удоволствието…
Ра-та-ту-ииииииииииииииииииии ;)

» back to top

Great movie!!! The new animation from the company producer of masterpieces in computer animation – PIXAR, is already on the local movie theaters, and even with dunning in Bulgarian. After 3 months waiting for the brilliant Bulgarian actors to reproduce the emotions of the characters, last night I and a group of friends visited this entertainment.
I’ll say it again: Great movie!!! You know PIXAR… there’s no way that you don’t know them, even if you coincidently watched any of the short productions or may by you are a fan of their hits Cars, Finding Nemo, The Incredibles, Toy Story
From my own opinion I can say that Ratatouille is better in every respect from the movies above, it’s just that this time PIXAR have really created a hit, not just for the children, but for the older audience too ;) For every animation lover. Not just a quality performance, not just screenplay, comedy, moments… great movie. That much that I wished I could watch it today and tomorrow… oo, and if you are with friends, in the theater… a guarantied pleasure, on 101 % ;)
It’s mandatory to watch it even if you’re not that big fan. At least it is super funny and to be honest you won’t feel the nearly two hour long movie. Yes, two hours… hehehe, when was the last time you saw an animation that long… nooo, PIXAR and Disney have outdone themselves this time…
Apparently you understood is that I like the movie very much… go, go in the nearest to you cinema (I only go to CINEPLEX) and grab the popcorns, something to drink… and have a nice watch, see that sweet mouse… what a pink nose he has… ha! And the others, oh, how many other characters there are… to watch it again and again will only be more fun… to discover and see things that you missed he first time… Ratatouille… yeah, you’ll find out what this means too. If someone is familiar with the French habits might already know, but then, the movie is strictly bound with the title, and even the knowledge in the French culinary secrets will not spoil you pleasure…
Ra-ta-tou-illeeeeeeeeeeeeeeeeee ;)

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.