Hack the Planet

September 19th, 2007 – 4:07 pm
Tagged as: 1995, Collection

О, да! Тези които виждате на снимката, малко по-нагоре са Анджелина Джоли и Джони Лий Милър, през 1995 година, във филма Хакери (Hackers). Гледали ли сте го?! О, пропуснали сте… веднага можете да поправите грешката. Защо ли?! Ха ми, защото си заслужава.
За какво става въпрос в Хакери, накратко: 1988 година в Сиатъл (САЩ) спец частите влизат в дома на Дейд Мърфи, изкарвайки ангелите на майка му, докато тя му приготвя закуска… така и не го виждаме Дейд в тези първи кадри… докато не идва момента в съда, където се оказва че малкото 11 годишно хлапе, с прякор Zero-Cool (хакерски псевдоним) е разбил 1507 компютъра, сринал финансовата система на Уолстрийт… и изобщо, е ебал мамата на цялото нападение… :) Простете за френския израз. И така, лишен от достъп до компютър и телефон, докато не навърши 18 години, Zero-Cool е съкрушен…
Така започва филма, следва страхотното звучене на Orbital - Halcyon & On & On… и оттам нататък сте вие! Няма да го разказвам, защото просто ще ви лиша от кефа.
Защо ми харесва филма?! Защо ви го пробутвам, след като е от преди 12 години.
- сценарият е интересен (не, няма да се нагледате на професионални хаквания, тези от вас които са по-напред с технологиите, даже ще се посмеят на остарелите техники, или неправилните термини, но пък ако скипнете фактите, и се наслаждавате, филма е върхът);
- музиката е една от най-добрите… както споменах вече, започва с Orbital, на места се срещат The Prodigy, Massive Attack, Underworld, Stereo MCs… потърсете саундтрака, ще ви хареса;
- има доста култови моменти, които и до ден днешен се цитират, и предизвикват приятни спомени в съзнанието на феновете на филма…
- Анджелина Джоли… о да, дори с къса коса, тя отново е великолепна ;)
- един от любимите ми филми… за пореден път мисля да го гледам тази вечер, като се прибера от работа…
И така, не знам дали ви убедих, или сте непреклонни, но Хакери за мен е добър филм, приятел, заслужаващ си 2-та часа релакс. Има и продължение, Хакери 2, там вече говорим за Кевин МИТник… аз продължение ли казах? Нее, просто името е сходно, няма нищо общо с първата част или героите от нея… там вече е наблегнато повече на реализъм, но за мен първата част е по-динамична, и по-приятна за гледане. Действа ми положително.
Е, зрителиии, блогъри… читатели, отправяйте се към BSPlayer-а си, и пускайте филма. Енджой, и очаквайте още включвания от мен, тук… hush hush :)

» back to top

Oh, yeah! There two that you can see on the picture above are Angelina Jolie and Jonny Lee Miller from the movie Hackers in 1995. Have you seen it?! Oh, you haven’t… you should fix this mistake right away. Why?! Well because it’s worth it.
What is it about in Hackers, shortly: in 1988 in Seattle (USA) the US Secret Services brake into the home of Dade Murphy’s home and scare the angels out of his mother, while she is preparing him breakfast… we don’t even see him in these first scenes… until comes the moment in the court, where it turns out that the eleven year old boy, with nickname Zero-Cool (hacker’s alias) has brake 1507 computers, has destroyed the financial system on Wallstreet… and in general, he fucked them up beyond all recognition… :) Forgive me for the French expression. And so, he is banned from having access to a computer and a telephone, until he turns 18 years, Zero-Cool is overwhelmed…
This is how the movie begins, followed by the amazing sounds of Orbital - Halcyon & On & On… and you’re on your own from here! I’m not going to tell you the movie, because this would deprive you of the pleasure.
Why do I like this movie?! Why am I shoving it to you if it’s from 12 years ago?
- the screenplay is interesting (no, you won’t see any professional hackings, those of you that are more advanced with the technologies, could laugh a little to the aged techniques, or the wrong terms, but if you skip these facts, and enjoy, the movie is great);
- the music is one of the best… as I mentioned already, it begins with Orbital, you could also hear The Prodigy, Massive Attack, Underworld, Stereo MCs… look for the soundtrack, I’ll like it;
- there are some original moment, which are quoted until this day and provoke pleasant memories in the minds of the fans…
- Angelina Jolie… o yeah, even with short hair she is still magnificent ;)
- one of my favorite movies… I’m thinking of watching it once again when I go home from work…
So I don’t know if I convinced you to watch it or you are stern, but Hackers is one of the best movies for me, buddy, worth spending the 2 hours relaxing. There is a sequence, Hackers 2, there’s the story of Kevin MITnick… did I say sequence? Noo, it’s just the same title, it has nothing to do with first part or the characters in it… there’s more stress on the realism, but for me the first part is more dynamic and more pleasant for watching. It influences me positively.
Well, viewers, bloggers… readers, go straight to your BSPlayer, and play the movie. Enjoy, and look forward for more reviews from me, here… hush hush :)

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.